Diğer Menkul Kıymetler İçin ISIN Kodunun Oluşumu

1) 1 ve 2'nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

2) 3'üncü hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir.(C = Depo Sertifikası, F = Finansman Bonosu, M = Diğer Menkul Kıymetler, N = Gayrimenkul Sertifikası, S = Özel Sektör Tahvili, Z = Diğer Finansal Enstrümanlar) piyasası araçlarında, riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetildiği mal varlıklarıdır

3) 4 – 7'nci haneler menkul kıymeti ihraç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir.

4) 8'inci hane itfa tarihindeki ayı belirtmektedir. Ocak ayından Eylül ayına kadar 1 ila 9, Ekim, Kasım ve Aralık için sırasıyla E, K, A harfleri kullanılmaktadır. (Örneğin Mart ayı için 3, Kasım ayı için K harfleri kullanılmaktadır.)

5) 9 ve 10'uncu haneler menkul kıymetin itfa tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir. Örneğin 2000 yılı için “00”, 2001 yılı için “01” kullanılacaktır.

6) 11'inci hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasını belirtir. Bu numaralar 1'den başlayıp 9'a kadar gitmektedir. 9'dan fazla itfa tarihli ihraçlara A'dan başlayıp Z'ye kadar ihraç numarası verilmektedir

7) 12'nci hane kontrol hanesi olarak kullanılmaktadır ve standart bir hesaplama yöntemi ile bu numara hesaplanmaktadır.

ÖRNEKLER :

1) TRB040902T14
04 Eylül 2002 itfa tarihli, hazine bonosu

2) TRT210104T18
21 Ocak 2004 itfa tarihli, devlet tahvili

3) TRT010106T10
1 Ocak 2006 itfa tarihli, özel tertip devlet tahvili

4) TRT140802T12
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin tümü

5) TRT140802A13
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin anaparası

6) TRT140802K11
14 Ağustos 2002 itfa tarihli, devlet tahvilinin kuponu

7) TRH170402T17
17 Nisan 2002 itfa tarihli halka arz tüm menkul kıymet

8) TRG010105T16
01 Ocak 2005 itfa tarihli Özelleştirme İdaresi Tahvili

9) TRSFAKFK0318
2003 yılının Kasım ayında itfa olan FAKF(Fakto Finans A.Ş.)'nin ihraç ettiği özel sektör Tahvili

KAYNAK:TSPAKB