TAHVİL BONO PİYASASINDA TEMEL KAVRAMLAR

Basit Getiri: Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumdaki yıllık getiriye basit getiri denir.

Bileşik Getiri: elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiriye bileşik getiri denir.

İMKB TAHVİL VE BONO PİYASASININ PAZARLARI VE İŞLEYİŞİ

Kesin Alım Satım Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur.

Repo Ters Repo Pazarı, sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla açılmıştır.

Sabit Getirili Enstrümanlarda ISIN Kodunun Oluşumu

1) 1 ve 2’nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR

2) 3. hane menkul kıymet türünü belirtmektedir. (T = Devlet Tahvili, B = Hazine Bonosu, H = Halka Arz,

G = GOS-KOI, D = Diğer Kamu Borçlanma Menkul Kıymetleri)