x

31-05-2017 09:40:29 Reel sektörün dövizi!!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017'nin ilk Finansal İstikrar Raporu'nda reel sektörün döviz pozisyonu gelişmelerine de geniş yer ayırdı. Döviz borcunun büyük kısmının dövizle borçlanan şirketlerin % 6,6'sında toplandığı görülüyor; borcun % 83'ü 2 bin firmaya ait. Toplamın % 10'u ise 10 firmada. Diğer taraftan döviz kredilerinin tahsil gecikme oranı TL kredilere göre daha az ve döviz açık pozisyonu ihracatla güçlü korelasyon gösteriyor. Sektörel yoğunlaşma ise enerji ve ana metallerde. Ayrıca son rapora göre reel sektörün döviz mevduatları artış eğilimi kaydediyor. Başlıklarla dövizdeki gelişmelere bakalım.

TCMB, 2016 yılı son çeyreğine kadar ihracata oranla hızlı bir şekilde artan reel sektörün net açık pozisyonunun bu dönemden itibaren azalmaya başladığını belirtiyor. TCMB, reel sektörün yurt içi döviz kredilerinin % 50 üzerindeki payının artmaya devam ettiğini belirtiyor. Son rakam % 55,9'da. Diğer taraftan Merkez'in ulaştığı sonuç yurt dışı finans piyasalarına erişim sorunu da olmadığı yönünde. Toplam döviz borcunun % 83’ünün döviz cinsinden kredi kullanan yaklaşık 30 bin firmanın 2 bin tanesinde yoğunlaştığı bilgisini paylaşıyor. TCMB, yabancı para cinsinden açık pozisyona sahip firmalar incelendiğinde, ihracat gelirleri ile açık pozisyon arasında güçlü bir ilişkinin varlığına dikkat çekiyor. döviz açık pozisyonunun yurt dışı satışları ile döviz geliri olan firmalarda yoğunlaştığı şeklinde. Firmaların açık pozisyon oranı arttıkça toplam ihracattan aldıkları pay da artıyor.Bu da reel sektörün bilançosunda döviz riskini azaltıcı bir faktör olarak görülüyor. TCMB'nin kullandığı verilerde reel sektör firmalarının döviz mevduatlarında artış gözüküyor. TCMB'ye göre bu artış, firmaların ileri tarihli döviz ödemeleri için ihtiyatlı tavırlarından kaynaklanıyor. TCMB, 2016 son çeyrek bilançoları itibariyle sektörlerin aktiflerinde döviz açık pozisyonu incelediğinde enerji, metal ana ve toptan perakende ticaret sektörlerinin görece daha yüksekaçık pozisyona sahip olduğu sonucuna ulaşıyor. Döviz cinsi kredilerde tahsilat gecikmesinin TL cinsi kredilere göre daha düşük olduğu; döviz cinsi kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı % 1,5. (Bloomberght’den derlenmiştir)