x

13-03-2018 11:30:55 CARİİ AÇIK BÜYÜYOR

Ocak’ta cari işlemler açığı 7,1 milyar Dolar olarak gerçekleşirken( piyasa tahmini 6,9 milyar dolardı) enerji ve altın hariç dengede 1,6 milyar Dolar açık oluştu.

Sonuç olarak 12 aylık toplam genel cari açık 2017 Aralık’taki 47,2 milyar Dolar’dan 4,4 milyar dolarlık genişleme ile 2018 Ocak ayında 51,6 milyar Dolar’a yükselirken ( 2014 Nisan ayından bu yana en yüksek değerdir) enerji ve altın hariç dengede son 12 ayda sadece 5,9 milyar Dolar açık oluştu.

Açıktaki genişlemenin yaklaşık yarıya yakını altın ithalatından kaynaklanmış fakat Şubat ayı öncü göstergeleri altın kısmının etkisinin azalacağına işaret etmektedir.

Finansman tarafında, Kasım ve Aralık’taki zayıf seyir sonrası Ocak’ta 12.7 mlyr dolarlık yüksek giriş dikkat çekici. Bu değer Nisan 2013’den beri en yüksek seviyeye işaret etmektedir.

Bu girişin kırılımına bakalım ; portföy yatırımlarına 5,3 milyar dolarlık girişin 0,3 milyar doları hisse senedi piyasalarına, 5 milyar doları ( hazinenin eurobond borçlanması, bankaların yurtdışı borçlanması ve yurtiçi talep) ise borçlanma senetlerinden gelmiş. Diğer yatırımlar tarafında ise nette 7,5 milyar dolarlık giriş görmekteyiz.

Sonuç olarak Cari açıktaki artış 2017 Eylül ayından itibaren artarak devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte hem ekonomideki ivmelenmedeki artış hem de emtia fiyatlarında beklenen artış genel seyir açısından önem arz etmektedir. Buradaki dengeleme ise mal ve hizmet ihracatının performansı ile olabilir. Burada da Euro/usd paritesi ve AB ülkelerindeki büyüme performansının güçlenmesi ana etmen olacaktır. Diğer taraftan yükselen cari açık rakamı, döviz sepetinde yukarı harekete neden olmaktadır.