x

10-12-2018 10:12:30 Yogun bir haftaya giriyoruz. Bu hafta büyüme ve TCMB beklenti anketi, TCMB PPK, cari denge, Avrupa MB, Fitch Türkiye değerlendirmesi izlenecek. 3. çeyrekte büyüme beklentisi %2, Ekim cari fazlasında tahmin 2,5 mlr $. Merkezlerden herhangi bir politika değişimi beklenmiyor. GSYH büyüme tahminine üretim tarafından bakmakta yarar var . Sanayi üretim artışı sıfır, tarım üretimi negatif, inşaat negatif, tarım-sanayi-ithalat toplamı negatif olduğu için ulaştırma-depolama faaliyetleri de negatif gelebilir. İlgili döneme baktığımızda Gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyümenin TL’deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisini görmekteyiz. Bizim beklentimiz %2,2 artış ve 2018 yılını %2,5 seviyesinde kapatma yönünde.