x

11-12-2018 11:44:42 BÜYÜMENİN İŞARET ETTİĞİ

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,6 ile %2 olan piyasa beklentilerinin altında büyüdü. 3Ç18 büyümesi 3Ç16'da görülen %0,8'lik daralma sonrasındaki en zayıf büyüme olmuştur. 3Ç18'de GSYH mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış şekilde baktığımızda ise çeyreksel olarak %1,1 daralma göstermiştir. 3Ç18'de ithalat kaleminde görülen %16,7'lik yıllık daralma 2Ç09'dan bu yana görülen en güçlü daralmadır. Büyümelere katkıya baktığımızda ise net dış talep ve devlet nihai tüketim harcamaları öne plana çıkmıştır.

İç talep tarafına bakıldığında özel tüketim %0,6 ve kamu harcamaları %0,9
katkı verirken , stoklardaki erime GSYİH büyüme oranından 5,5 yüzden puan kadar azalttı. Yatırımlar tarafında da yıllık %1,1 oranında bir daralma görmekteyiz ki alt kırılımlarında inşaat yatırımları %1,8 oranında ve asıl önemli olan makine ve teçhizat yatırımlarındaki düşüş ise %8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Üretim tarafında ise, 3Ç18'de GSYH içerisinde temel katkı hizmetler %4,5 yıllık artış
ve 1,0 puan katkı ile ilk sırada yer almıştır. kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %10,2 yıllık artış ve 0,9 puan katkı ile ikinci olmuştur. finans ve sigorta faaliyetleri %7,4 yıllık artış ve 0,3 puan katkı ile üçüncü olmuştur. Sanayii tarafında ise 3ç16’dan beri en zayıf performans ve %0,3 yıllık artış ile 0,05 puan katkı görmekteyiz.

4Ç18'e ilişkin olarak finansal göstergelerde hafif bir düzelme olsa da reel sektör öncü göstergelerinde kötüleşmenin ve ithalattaki rekor daralmanın devam ettiğini görmekteyiz. Kredi tarafında da halen destek gelmemiştir. Güç kaybının devamı neticesinde 2018 yılında GSYH büyüme hızının %2,9 - %3,1 bandında bir gerçekleşme kaydetmesini beklemekteyiz.