x

16-04-2019 10:02:42 Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak ayında 5 milyar TL fazla veren bütçe, Şubat ayında 16,8 milyar TL, Mart ayında da 24,5 milyar TL açık verdi. Bu dönemde bütçe harcamaları %15,2, bütçe gelirleri %12,8 arttı. Bütçe gelirlerinin seyrinde önemli rol oynayan vergi gelirleri Mart’ta yıllık bazda %0,4 oranında geriledi. Dahilde alınan KDV yıllık bazda %51,1 ve ÖTV de yıllık bazda %9,8 gerileme gösterdi. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,4 oranında artarak 218,3 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise % 35,4 oranında artarak 254,4 milyar TL olarak gerçekleşti.